To Τραύμα αφορά όλους μας

May 27, 2014 Uncategorized

Όλοι μας γνωρίζουμε από καθημερινά παραδείγματα περιστατικά τραυματισμού, άλλοτε χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, και άλλοτε με έντονα συμπτώματα και μεγάλο χρόνο θεραπείας.

Το τραύμα είναι ένας γενικότερος όρος, που αναφέρεται σε κακώσεις ενός ή περισσότερων σημείων του σώματος, ενώ συνήθως συνοδεύεται από πόνο και δυσλειτουργία της αντίστοιχης περιοχής.

Υπάρχουν πολλά είδη ταξινόμισης του τραύματος, ανάλογα πάντα με κάποιο σημείο αναφοράς, για παράδειγμα εάν πρόκειται για τα άνω ή κάτω άκρα, για κλειστό ή ανοικτό τραύμα, για συμμετοχή μόνο των μαλακών μορίων (δέρματος, μυών) ή και οστών κλπ.

Βέβαια και η γνώση της αιτίας του γεγονότος παίζει μεγάλο ρόλο, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για το τραύμα, όπως εάν έγινε στην εργασία, στην αθλητική δραστηριότητα ή με υπαιτιότητα κάποιου τρίτου κλπ.

Μία ειδική περίπτωση έχουμε στο λεγόμενο πολυτραυματία, όπου έχουμε συνήθως συμμετοχή περισσοτέρων από ενός συστημάτων, όπως μυοσκελετικού ή εσωτερικών οργάνων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία στο χειρισμό και την άμεση βοήθεια του τραυματία. Δύο πράγματα είναι βασικά, και μπορούν έως ένα βαθμό να γίνουν άμεσα από όλους. Πρώτα πρέπει να κληθεί άμεσα βοήθεια από ειδικό Ιατρό και μετά να γίνει η όσο το δυνατό καλύτερη <<σταθεροποίηση>> του πάσχοντος.

Γι αυτό θα μιλήσουμε εκτεταμένα στο άρθρο αναφορικά στις πρώτες βοήθειες, που θα ακολουθήσει.

Για κάθε είδος τραύματος υπάρχουν και οι αντίστοιχοι κανόνες άμεσης βοήθειας και θεραπείας. Ένας γενικός κανόνας στις κακώσεις των άκρων για παράδειγμα είναι η τοπική χρήση πάγου, η προσεκτική ακινητοποίηση της πάσχουσας περιοχής και ο περιορισμός της αιμορραγίας στο ανοικτό τραύμα.

Η ιατρική απόφαση για τη συντηρητική ή επεμβατική-χειρουργική θεραπεία έρχεται στη συνέχεια, μετά τη λήψη των πρώτων μέτρων άμεσης βοήθειας.

Κυρίως αυτοί οι κανόνες, που αναφέρονται στη χειρουργική θεραπεία, εμπλουτίζονται κάθε χρόνο από Ειδικές Ομάδες Εργασίας με νέες μεθόδους και υλικά, με σκοπό το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή

(όπως η διεθνής Ομάδα Εργασίας για Οστεοσύνθεση ΑΟ, Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese).

Ένα μεγάλο κεφάλαιο, με ιδιαίτερη επίσης βαρύτητα, είναι αυτό της πρόληψης, πριν συμβεί, ή για να αποφευχθεί ένα νέο τραύμα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικούς βασικούς παράγοντες, που λαμβάνονται υπόψιν, τόσο στην ιδιωτική μας ζωή όσο και στον επαγγελματικό χώρο. Αρκεί να σκεφτούμε τις διατροφικές μας συνήθειες ή τη σημασία της σωματικής άσκησης, που δεν ισοδυναμεί με τη σωματική καταπόνηση στην εργασία, όπως ακούμε συχνά. Επίσης αναφέρομαι και στον κατάλληλο εξοπλισμό για μία δραστηριότητα, όπως στα <<σωστά>> παπούτσια κατά την άθληση, ή σε προστατευτική ενδυμασία στη δουλειά.

Μόνο με τη γνώση ενός αντικειμένου η μιας δραστηριότητας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και τα προβλήματα, που ίσως παρουσιαστούν στην πορεία.

Κλείνοντας πρέπει να ονομάσουμε και τις περιπτώσεις ψυχικού τραύματος μετά από κάποιο γεγονός ή ως συνέπεια μίας κοινωνικής αλλαγής. Με αυτόν τον τομέα θα ασχοληθούμε σε μελλοντική παρουσίαση, ενώ πολλές φορές εδώ είναι αναγκαία και μια συντονισμένη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, όπως της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της ανθρωπολογίας.

 

Δρ. Λουκάς Κωνσταντίνου
Ορθοπεδικός Χειρουργός – Τραυματιολόγος – Αθλητίατρος